Od 23. prosince do 1. ledna 2022 neexpedujeme přijaté objednávky!

Zákony IIC/2022 Ochrana spotřebitele - Exekuční řád, Insolvenční zákon, Spotřebitelský úvěr, Reklama, Mediace, Česká obchodní inspekce, Advokacie, Not

Zákony IIC/2022 Ochrana spotřebitele - Exekuční řád, Insolvenční zákon, Spotřebitelský úvěr, Reklama, Mediace, Česká obchodní inspekce, Advokacie, Not

Zákony IIC/2022 Ochrana spotřebitele - Exekuční řád, Insolvenční zákon, Spotřebitelský úvěr, Reklama, Mediace, Česká obchodní inspekce, Advokacie, Not

od kolektiv autorů

158 běžně 198 Kč

ks

Předpokládané datum expedice čtvrtek 27. ledna

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Popis titulu

Zákony IIC obsahují právní předpisy pro oblast exekucí, insolvenčího řízení, ochrany spotřebitele a právní pomoci. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2021 k právnímu stavu 1. 1. 2022. Všechny změny, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele: Exekuce (1. kapitola) •Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů •Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí •Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem Insolvenční řízení (2. kapitola) •Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) •Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona •Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů •Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce Ochrana spotřebitele (3. kapitola) •Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele •Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci •Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) •Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů •Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh •Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru •Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Notářský řád (4. kapitola) •Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) •Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) Advokacie (5. kapitola) •Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii •Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Související předpisy (6. kapitola) •Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních •Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) •Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí •Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řád •Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech •Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti

Nakladatel: Poradce

ISBN: 9771802827232

EAN: 9771802827232

Autor: kolektiv autorů

Obsahuje: Knihy - paperback

Rok vydání: 2022-01-03

Počet stran: 560


Produkt naleznete v těchto kategoriích

Populárně naučné knihy pro dospělé
Populárně naučné knihy pro dospěléPrávo, sociologie


Košík:

0

Login | Nová registrace

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Napište nám na info@knihacek.cz