Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

141 běžně 199 Kč

ks

Předpokládané datum expedice pondělí 24. února

Zásilkovna ....................................... 49 Kč   vyzvednutí na výdejním místě
Česká pošta Balík Do ruky .............. 69 Kč   doručení na adresu
GEIS ................................................ 89 Kč   doručení na adresu

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Popis titulu

Výdaje spojené s pořízením zásob Specifika záloh na daně z příjmů Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci DPH při dodání vody, tepla a chladu Autor: Mgr. Olga Bičáková, Ing. Václav Benda, Ing. Martin Děrgel, JUDr. Eva Dandová, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Helena Machová, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk Popis: Zákon č. 176 ze dne 18. června 2019 novelizoval s účinnosti od 31. července 2019 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon ve své osmé části novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K novele zákona bylo přistoupeno zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy také k novele zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích a dílčím způsobem byly upraveny také zákony v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Dále novela v zákoně o pobytu cizinců zejména zavádí povinnost absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz, upravuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci… Firmy, živnostníci a pronajímatelé musí platit daň i z budoucích a tedy nejistých příjmů. Sice jde pouze o zálohy na daň, takže při horších hospodářských výsledcích jim bude posléze část nebo celá zaplacená částka vrácena, na což si však počkají i déle než rok. Přičemž nezaplacení zálohy na daň je prohřeškem, za který bude poplatník potrestán, případně jí na něm lze exekučně vymáhat, a to i v případě, že výsledná daň za zálohované období bude nulová. Povinné zálohy provázejí rovněž roční silniční daň a překvapivě také daň z nabytí nemovitých věcí, ačkoli nemá vymezeno zdaňovací období, ale platí se při každé relevantní události. Naproti tomu roční daň z nemovitých věcí namísto záloh umožňuje její úhradu ve dvou splátkách, přesahuje-li 5 000 Kč. Na placení záloh na daň není radno zapomínat, protože jejich prodlení bude „odměněno“ obdobně jako pozdní úhrada daně... Zákonná úprava zdravotního pojištění nefunguje izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, mimo jiné i na oblast pracovního práva, především pak v přímé souvislosti na zákon č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. Daně jsou zpravidla stanovovány a placeny za určité časové úseky – rok, čtvrtletí, měsíc – které na sebe plynule navazují, aby nebyl ani den, který by se zdanění vyhnul. Vymezením takovýchto „zdaňovacích období“ se poplatníkům, plátcům i správcům daně značně usnadňuje administrativa. Třeba plátci DPH nemusejí posílat na berní úřad samostatně daň z každé jednotlivé tržby, ale jednoduše sečtou DPH ze svých zdanitelných plnění za celý měsíc (nebo čtvrtletí), od ní odečtou DPH z nákupů – a pouze výslednou částku DPH pošlou finančnímu úřadu, případně jej požádají o její „vrácení“... V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce (dále jen „ZP“) se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu (nebo také státní svátek), považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 5. 2019 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance v zákonné osmidenní lhůtě u zdravotní pojišťovny... Obsah: A -Zákon o zaměstnanosti – novela -Daňové zvýhodnění na studující děti -OSVČ – jak při přerušení podnikání ve zdravotním pojištění? -Výdaje spojené s pořízením zásob (3. část) -Specifika záloh na daně z příjmů -Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci -DPH při dodání vody, tepla a chladu -Poskytnutí zdravotní služby a dodání zdravotního zboží -Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně -Technické zhodnocení a opravy majetku -Pohledávky v účetnictví a opravné položky -Rozvázání pracovního poměru za neomluvené absence -Spojování vymáhaných dlužných částek -Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění -Dohoda o provedení práce -Dohoda o pracovní činnosti -Zákoník práce v souvislostech zdravotního pojištění -Srážky ze mzdy – změny v nařízení vlády -Hlavní zdroj příjmů ve zdravotním pojištění -Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění -Možnosti vzdělávání v pracovním poměru -Vřaďte se do zákonitostí -Proč ctít pravidla slušného chování? -Termíny pro praxi v říjnu 2019 Klíčová slova: -příjmy ze samostatné činnosti, paušální výdaje, vedení účetnictví, daňová evidence -daňové zvýhodnění, student, vyživované dítě, daňový bonus -přerušení podnikání, přerušení podnikání, dlouhodobý pobyt v zahraničí, státní kategorie -drobný hmotný majetek, likvidace zásob, darované zásoby, daňová evidence, škoda na zásobách -zdaňovací období, sankční úrok z prodlení, konec zdanitelné činnosti, zánik zdroje zdanitelných příjmů -benefit, zdravotnická služba, sport, rekreace, masáž -hodnota plnění osvobozeného od daně, zdravotní služba, zdravotní zboží -osvobození od daně, nárok na odpočet daně; uskutečněná plnění; koeficient; plátce daně; daňové přiznání -technické zhodnocení, opravy majetku, nemovitost, odpisování, daňová uznatelnost -dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám, cizí měna -neomluvená absence, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď -snižování nákladů, právní jistota, peněžní pohledávky, kumulace žalobních nároků -rodinný závod, spolupracující osoba, státní pojištěnec, pojistný vztah, zálohy na pojistné, převod podílu příjmů a výdajů -rodičovský příspěvek, vyměřovací základ, státní kategorie, nekolidující zaměstnání, ochranná doba -srážky ze mzdy, životní minimum, příjem zaměstnance, exekuce, výživné, náhrada škody -souběh zaměstnání, zákonné minimum, hlavní zdroj příjmů, státní pojištěnec -neplaceného volno, neomluvená absence, pracovněprávní spor

Nakladatel: Poradce

ISBN: 9771214522046

EAN: 9771214522046

Obsahuje: Paperback

Rok vydání: 2019-09-02

Počet stran: 80

Váha: 200 g


Produkt naleznete v těchto kategoriích

Populárně naučné knihy pro dospělé
Populárně naučné knihy pro dospěléPrávo, sociologie


Košík:

0

Login | Nová registrace

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Zavolejte nám na tel: 381 214 697