Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice 6.roč Tvořivá škola

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice 6.roč Tvořivá škola

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice 6.roč Tvořivá škola

od Randáčková Marie

175

Nyní není možné dodat.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Popis titulu

Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 6. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky v 6. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4. Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí. Obsah: 1. STAVEBNÍ POČÍTÁNÍ - procvičování součtu a rozdílu přirozených čísel a desetinných čísel, procvičení pamětního počítání u malých čísel nebo sčítání a odčítání víceciferných čísel vedle sebe 2. NULY A ČÍSLICE - opakování řádů přirozeného i desetinného čísla, vyvozování desetinných čísel, sčítání a odčítání přirozených a desetinných čísel, násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1 000 3. ČÍSELNÉ OSY BEZ ČÍSEL – využívá se ke znázornění desetinných čísel a k činnostem s nimi 4. ČÍSELNÉ OSY S PŘEDEPSANÝMI DESETINNÝMI ČÍSLY 5. SMYČKY S DESETINNÝMI ČÍSLY - procvičování početních operací s desetinnými čísly 6. MAGICKÉ ČTVERCE - procvičování sčítání, odčítání a dočítání, lze použít pro čísla přirozená, desetinná, racionální atd. 7. KARTOTÉKA PŘÍKLADŮ PRO PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ A NÁSOBENÍ ČÍSEL S NULAMI 8. ČTVERCOVÁ SÍŤ VE FORMÁTU A4 - čtvercová síť s rozměrem čtverce 1 cm je nedílnou součástí činnostního učení ve všech ročnících ZŠ. V 6. ročníku slouží k vyznačování jednoduchých obrazců - čtverců, obdélníků a obrazců z nich složených. 9. ČTVERCOVÁ SÍŤ S VYZNAČENÝM DECIMETREM ČTVEREČNÍM 10. ČTVERCOVÁ SÍŤ S MALOU NÁSOBILKOU 11. STOVKOVÁ TABULKA PRO HRY S ČÍSLY - ZNAKY DĚLITELNOSTI 12. MĚŘENÍ ÚHLŮ, VLASTNOSTI ÚHLŮ TROJÚHELNÍKŮ, DVOJICE ÚHLŮ 13. PŘEHLED TROJÚHELNÍKŮ 14. TABULKA PRO PŘEVOD JEDNOTEK DÉLKY - lze vhodně využít pro pochopení vztahů mezi jednotkami délky a také při procvičování představ o desetinných číslech.

ISBN: 1000000004861

EAN: 1000000004861

Autor: Randáčková Marie

Obsahuje: Knihy - paperback


Produkt naleznete v těchto kategoriích

Učebnice, vzdělání
Učebnice, vzděláníUčebnice pro základní školy
Učebnice, vzdělání1.st. - Matematika


Košík:

0

Login | Nová registrace

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Napište nám na info@knihacek.cz